دوباره جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018

دوباره: جام جهانی اروپا مقدماتی جام جهانی 2018 آلمان سن مارینو alman sen مارینو moghadamati jam jahani 2018

گت بلاگز اخبار پزشکی نگرش مثبت به زیاد کردن سن خطر زوال عقل را کم کردن می دهد

سن صرفا یک عدد هست. در حال حاضر تیمی از دانشمندان دریافته اند نگرش مثبت نسبت به پیری می تواند خطر زوال عقل را در افراد مسن کم کردن دهد. 

نگرش مثبت به زیاد کردن سن خطر زوال عقل را کم کردن می دهد

نگرش مثبت به زیاد کردن سن خطر زوال عقل را کم کردن می دهد

عبارات مهم : همراه

سن صرفا یک عدد هست. در حال حاضر تیمی از دانشمندان دریافته اند نگرش مثبت نسبت به پیری می تواند خطر زوال عقل را در افراد مسن کم کردن دهد.

به گزارش مهر، طبق نتیجه های مطالعه دانشگاه یل آمریکا، افراد مسن دارای نگرش مثبت نسبت به پیری ۵۰ درصد کمتر از همسن و سال های خود که دارای نگرش منفی نسبت به پیری هستند، در معرض مبتلا شدن به زوال عقل قرار دارند.

در این مطالعه به بررسی این عنوان پرداخته شد که آیا باورها و عقاید مرتبط با زیاد کردن سن بر خطر مبتلا شدن به زوال عقل در بین افراد مسن تاثیر دارد.

نگرش مثبت به زیاد کردن سن خطر زوال عقل را کم کردن می دهد

در این تحقیق، پژوهشگران گروهی متشکل از ۴۷۶۵ نفر را بررسی کردند و دریافتند باور مثبت نسبت به زیاد کردن سن می تواند ریسک یکی از مهم ترین فاکتورهای پرخطر ژنتیکی زوال عقل یا دمانس را کم کردن دهد.

این مطالعه چهارساله اثبات می کند ژن پرخطر APOE e۴ همراه با نگرش مثبت در مورد زیاد کردن سن ۲.۷ درصد ریسک مبتلا شدن به زوال عقل را زیاد کردن می دهد، درحالیکه افراد دارای این ژن با نگرش منفی نسبت به پیری ۶.۱ درصد زیاد در معرض این ریسک قرار دارند.

سن صرفا یک عدد هست. در حال حاضر تیمی از دانشمندان دریافته اند نگرش مثبت نسبت به پیری می تواند خطر زوال عقل را در افراد مسن کم کردن دهد. 

عمدتا افراد مسن مبتلا به زوال عقل می شوند که نشانه آن، از دست رفتن حافظه و ناتوانی در انجام وظایف روزانه است.

واژه های کلیدی: همراه | مطالعه | مبتلا شدن | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz